Utred dig för ett invaliditetsintyg

16 april 2021 patrick pettersson

Om du har stora problem i vardagen och kanske till och med är sängliggande eller använder rullstol, så kan det vara lätt att förstå att du behöver hjälp och stöttning. Men det är många som kan missa att de kan få hjälp även om de har mindre funktionella hinder. Så om du har varit med om en skada, sjukdom eller har problem från din födsel så kan du göra en utredning gällande ett invaliditetsintyg.

Det är ett intyg som skrivs efter att en medicinsk bedömning gjorts och där det noggrant står vilket hinder du har. I intyget står även vilken grad av hinder du har, så att det är enklare att kunna gå vidare med passande åtgärder.

 

Underlätta livet på alla sätt

När du har fått ett invaliditetsintyg så kommer du att vara med om en åtgärdsplan där man tar fram vad som passar för dig. Det är en plan som tar hänsyn till vilket arbete du har, hur du bor och hur din övriga situation ser ut.

Planen ska underlätta för dig i ditt yrkesverksamma liv, men även i ditt privatliv. Det kan till och med vara så att du behöver gå ner i arbetstid, eller att du behöver skola om dig helt och hållet. Möjligheten till hemvård och personlig assistent finns också att erbjuda, om behovet finns.  

 

 

Ditt eget val

Efter att du fått ett invaliditetsintyg kommer du att få veta hur du kan få hjälp i din vardag. Men det är alltid upp till dig själv att välja vad du vill ha och inte vill ha av det som erbjuds. Kanske väljer du att inte fortsätta på ditt arbete, trots att du kan det. Eller så vill du inte anpassa din bostad utan väljer att flytta istället.

Det viktiga är bara att du alltid ska göra en utredning om funktionspåverkan uppstått.

Fler nyheter