Skogsförvaltning innebär att man tar hand om skogen

25 april 2022 patrick pettersson

Skogen måste hela tiden skötas om på bästa sätt för att den ska kunna frodas och växa. Det är skogsförvaltningen som har detta som sitt uppdrag. Meningen är att de ska se till att skogen sköts  om på ett sådant sätt så att den kan leva vidare till nästa generation. År efter år. Livstid efter livstid.

Det finns de som äger sin egen skog. Det är vidsträckta marker som behöver skötas och investeras i. Alla har inte fallenhet för den här sortens arbete. Det är då det kan komma väl till pass med en extern, oberoende part som sköter om det. Då vet man att allt kommer lösa sig. 

Skogen ska förvaltas

En skogsförvaltning kan vara kommunal eller privat. För den som har ett eget skogsbestånd faller det sig naturligt att det är ett privat bolag som man kontaktar om man behöver hjälp med sin skog. De kommunala bolagen sköter självklart om kommunens mark. Så enkelt är det. 

Den hjälp man kan köpa in är förberedelser för skogsjuridiska ärenden. Det kan även vara planering av åtgärder. En del behöver stöd när de ska göra en fastighetsaffär. Andra arbetsmoment kan vara mer praktiska och är det som de flesta kanske tänker på i sammanhanget.

 

skog

 

Praktiskt arbete med skog och mark

En skogsförvaltning har många strängar på sin lyra. Dels de administrativa uppgifterna, men även de praktiska. En återkommande uppgift är att fälla träd. Det kan vara gamla träd som riskerar att falla och då gäller det att vara uppmärksam. Att skotta tak är en annan uppgift. 

Något man inte tänker på till vardags är att det återkommande sker stubbfräsning. Det kan även ingå trädgårdsarbete och snöskottning. Båda dessa är ju mer eller mindre säsongsbetonade. Alla som jobbar med skog på ena eller andra sättet har ett arbete som är rikt på omväxling. 

Fler nyheter