Detta kan en sjukförsäkring göra för den som blir sjukskriven

12 maj 2022 Cecilia Olsson

editorial

Man kan sällan rå för att man plötsligt blir sjuk och de senaste åren har man verkligen fått lära sig att man ska hålla sig hemma när man har sjukdomssymtom. Tar man det inte lugnt så kan sjukdomen förvärras och dessutom riskerar man att smitta andra om det man har är smittsamt.

Att vara sjukskriven en längre tid är dessvärre något som kan ha väldigt negativ inverkan på den privata ekonomin, eftersom man inte får lika mycket i sjukpenning under en sjukskrivning som man får i lön när man kan arbeta. Då kan det vara bra med en sjukförsäkring som gör situationen något bättre genom att den kompletterar sjukpenningen.

Vad gör en sjukförsäkring?

En sjukförsäkring finns till för att ersätta inkomstbortfall, det är vad man kan kalla en ekonomisk försäkring. Den ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter till viss del den sjukskrivna för förlorad arbetsinkomst. 

Många som är anställda i Sverige har sjukförsäkring genom Afa Försäkring, den ger en kompletterande ersättning till den sjukpenning man får från Försäkringskassan.

Sjukförsäkring

Storleken på ersättningen styrs av sjukpenningens storlek samt beror på vilken anställning man har. Har man blivit beviljad ersättning så kan man oavsett räkna med lite extra inkomst som kan innebära en viktig skillnad när man är sjukskriven under en längre tid. 

När kan man ansöka om ersättning från sjukförsäkringen? 

Ersättning från Afa Försäkrings sjukförsäkring kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden för privat eller kooperativt anställda arbetare och från dag 91 om man är anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag.

Detta eftersom arbetsgivaren i regel betalar ut sjuklön i fjorton respektive nittio dagar när man först blivit sjukskriven från arbetet. På www.afaforsakring.se är det möjligt att läsa mer om Afa Försäkrings sjukförsäkring samt skicka in en ansökan om ersättning ifall det finns behov för det.

Fler nyheter