Skogen måste hela tiden skötas om på bästa sätt för att den ska kunna frodas och växa. Det är skogsförvaltningen som har detta som sitt uppdrag. Meningen är att de ska se till att skogen sköts  om på ett sådant sätt så att den kan leva vidare till nästa generation. År efter år. Livstid efter livstid. Det finns de som äger sin egen skog. Det är vidsträckta marker som behöver skötas och investeras i. Alla har inte fallenhet för den här sortens arbete. Det är då det kan komma väl till pass med en extern, oberoende part som sköter om det. Då vet man attRead More →