En rekonstruktion kan göra företaget lönsamt igen

20 augusti 2021 Cecilia Olsson

Med hjälp av en företagsrekonstruktion kan ett företag som hamnat i ekonomisk knipa få hjälp att återigen komma på fötter. Ett bolag som inte har möjlighet att betala sina skulder riskerar att gå i konkurs, men innan det blir ett faktum så kan man istället göra en rekonstruktion för att försöka rädda företaget. Vid en företagsrekonstruktion fryses samtliga av bolagets skulder och under processen kan företaget i regel inte begäras i konkurs. Rekonstruktionen går ut på att göra nödvändiga förändringar samt förhandla fram bättre avtal. 

Vilka företag kan göra en rekonstruktion?

Ett företag som i grunden går bra men som av en eller annan anledning hamnat i tillfälliga ekonomiska bekymmer kan vara en god kandidat för rekonstruktion. Företaget ska helt enkelt ha goda förutsättningar att ta sig ur knipan och återigen bli lönsamt. Det är tingsrätten i orten där bolaget har sitt säte som beviljar rekonstruktionen och för att genomföra processen så ska även en rekonstruktör utses. Rekonstruktörer hjälper företag att verkställa rekonstruktionsplaner och har ofta erfarenhet av att förhandla med banker, leverantörer, myndigheter och fordringsägare.

Målet är ofta att få skulderna nedskrivna

En rekonstruktionsplan ska innehålla kassaflödesplan och likviditetsplan, det ska även ingå en beskrivning av vilka förändringar som måste genomföras för att företaget återigen ska kunna bli vinstgivande samt en plan på hur man ska kunna nå bra uppgörelser med fordringsägarna. Ofta är målet med en rekonstruktion att få igenom ett ackordsförslag. Det innebär att företagets skulder blir nedskrivna eller att man till exempel får igenom bättre betalningsvillkor. 

Duktiga rekonstruktörer kan hjälpa företaget

Målet med en rekonstruktion är att företaget som genomgår den ska kunna överleva en konkurs och återigen bli lönsamt. För att det ska lyckas behövs rådgivning som är skräddarsydd utifrån varje enskilt bolags förutsättningar. RekonstruktionsGruppen är en organisation som hjälper bolag som är i behov av rekonstruktion, de sätter alltid sina kunders bästa i första rummet och erbjuder tjänster utformade utifrån varje enskilt uppdrag.

Fler nyheter