Advokat som kan brottmål i Göteborg

19 maj 2021 jonas olsson

Om man som brottsmisstänkt riskerar att dömas till minst ett halvt års fängelse, har man oftast rätt till en offentlig försvarare och då är det staten som betalar advokatens lön. Blir man frikänd behöver man inte betala tillbaka kostnaden, men fälls man kan man behöva betala hela eller delar av beloppet. Det är tingsrätten som beslutar om detta och som även utser en försvarsadvokat. Man behöver inte välja den advokat som tingsrätten föreslår, utan är fri att önska vem man vill. 

Då en fällande dom kan få stora konsekvenser bör man själv välja sin försvarare. Helst ska advokaten man väljer vara både erfaren och specialiserad på den typ av brott som man misstänks för, som exempelvis narkotikabrott, ekobrott, sexualbrott, våldsbrott etc. Många gånger är brottmål väldigt invecklade och det är mycket som står på spel. Därför ska advokaten inte heller vara för uppbokad på alltför många klienter. Detta för att verkligen kunna lägga ner den tid som krävs på uppdraget.

 

 

De bästa brottmålsadvokaterna

Juridik är ett omfattande ämne och det är därför som advokater är specialiserade på endast ett rättsområde. Det är helt enkelt omöjligt att kunna läsa in sig bra på mer än ett ämne. Men det finns advokater som ändå åtar sig uppdrag från olika rättsområden, och sådana advokater ska man helst undvika. Det tar också tid att bli en riktigt skicklig försvarsadvokat och kunskapen måste också hela tiden praktiseras i rätten. Därför är de mest aktiva advokaterna ofta de bästa. 

Vill man ha förslag på advokater specialiserade på Brottmål i Göteborg har Advokatsamfundet en smart sökfunktion på sin hemsida. Där kan man även se hur aktiva olika brottmålsadvokater är och vilka typer av brottmål de oftast arbetar med. När man kontaktar en advokat brukar man först få beskriva sitt ärende och därefter bestämmer advokaten om hen kan åta sig uppdraget.

Fler nyheter