Som arbetsgivare är det klokt att göra så mycket som möjligt för att de anställda ska vara nöjda och friska. Anställda som trivs har lättare att fokusera samt göra ett riktigt bra och effektivt jobb. Det är såklart även viktigt att de håller sig friska för att kunna arbeta. Därför kan det vara klokt att så snart som möjligt göra en virussanering om det bryter ut en virussjukdom på arbetsplatsen. Det kan innebära att sjukdomen stoppas innan alla på arbetsplatsen hinner drabbas.  Smitta kan spridas lätt på en arbetsplats där många rör vid samma ytor På en arbetsplats finns det många ytor som i principRead More →