Att bo i ett hus med mögel är något som kan vara skadligt för både människor och djur. Det kan handla om att man får huvudvärk, blir trött och/eller får andningsbesvär. I värsta fall så kan man även drabbas av kroniska allergier eller astma. Därför är det viktigt att undersöka om man drabbats av mögel så fort det finns minsta misstanke. Det finns tester som man själv kan göra hemma för att snabbt få reda på om huset är drabbat av ett mögelangrepp, för ju snabbare man får svar desto snabbare kan man åtgärda problemet.  Välj test baserat på om du kan se möglet ellerRead More →