Under många år har hampa fått ett oförtjänt dåligt rykte på grund av sin narkotiska effekt. Men det är en planta som har en mängd olika användningsområden. Idag har forskning bedrivits och det har till och med kunnat konstateras utan tvivel att det finns goda effekter att få av hampa. I hampa kan man nämligen hitta såväl narkotikaklassad substans som en substans som är helt utan narkotiska effekter, och till och med lindrar vissa sjukdomar och tillstånd.  Hos Läkemedelsverket och https://raworganics.se/ kan man läsa om ett flertal effekter som är bevisade eller ännu endast har användare som påtalar dem. Men forskningen går ständigt vidare och det finnsRead More →