Om du bor i Borås är du van vid vatten. Inte för att Borås ligger vid kusten, utan för att det sägs vara Sveriges regnigaste stad. När det regnar väldigt mycket och väldigt länge finns det risk för översvämningar. Rent logiskt borde den risken därför vara ganska överhängande i en stad som Borås. När översvämningar är ett faktum brukar man använda sig av pumpar för att pumpa undan vattnet från gator, torg och vägar så att livet snabbt kan återgå till det normala. Men pumpar har också andra syften. Som inte handlar om att rädda akuta situationer orsakade av vädret. Som snarare bidrar till attRead More →