En bransch full av möjligheter

Det har varit en riktigt trevlig vår, so far. Gudarna ska veta att vi behöver det med tanke på det trista läget som vi har i världen nu. Det viktiga är dock att komma ihåg att vi alla har förmågan att göra det bästa av situationen, hur tung den än må kännas i detta läge.Detta är inte ämnat att trivialisera det lidande som många av oss går igenom just nu. Det är tufft. Det vet vi alla. Samtidigt är det i tider som dessa som innovationer föds. De som kan anpassa sig efter rådande förhållanden kan faktiskt frodas. Ser man möjligheterna i tiden så gårRead More →