Produkter inom medicinteknik

När man talar om medicintekniska produkter så är det nog många som inte vet vad man menar. Namnet syftar på tillverkning av den utrustning som används inom sjukvård och forskning. Det kan vara små tillbehör till större utrustning eller något som i sig själv utgör en viktig del i vård och forskning. Mätinstrument, skydd, lock, handtag, hållare, behållare med mera. Allt som behövs för att man ska kunna arbeta på ett tryggt och säkert sätt för både patienten och personalen. 

 

Mått och information

För att lättare kunna arbeta med en medicinteknisk produkt så behöver man ibland gravyr i utrustningen. Det kan vara mätskalor så att man kan mäta upp ämnen eller mäta temperaturer och tryck. Men det kan också vara information om vad produkten har för hållbarhet eller vad den är till för. Samt något annat som är viktigt att veta för den som ska använda sig av produkten.

Med gravyr slipper man skrift i form av extra information. Men man slipper även den påverkan som man annars tillför till det material som kan vara känsligt. Gravyr är ett mer permanent och hållbart sätt att märka upp material med. 

 

 

Hjälpmedel i arbetet

De produkter som man idag använder inom medicintekniska området förändras konstant. Med hjälp av CAD/CAM kan man idag sitta på andra sidan jordklotet och skicka ritningar på något. Sedan kan man skriva ut i en 3D-skrivare eller tillverka det här i landet. Det gör det också lättare att kunna prova sig fram. Samt att hitta bättre alternativ till små men viktiga produkter som redan finns.

Företag och forskare över hela världen arbetar ständigt med förbättringar och förändringar. Detta för att kunna förenkla och skapa billigare och bättre lösningar inom vården och forskningen. Det kan räcka med en besparing på bara några ören för att många fler människor ska få rätt vård.