Med rätt fönster håller man värmen inne och slipper frysa. Men tyvärr är det fortfarande alltför många hus runt om i vårt avlånga land som fortfarande har fönster av sämre kvalitet. Ofta sitter dessa fönster i fastigheter byggda på sextio- och sjuttiotalet, då energipriserna var låga och man inte brydde sig så mycket om uppvärmningskostnader. Men de går även att hitta i många äldre fastigheter, som i stället för att få sina fönster renoverade, fick dem utbytta mot nya av slit och släng kvalitet under samma tidsperiod. Genom att byta ut dessa fönster mot nya välisolerade, gör man både sig själv och miljön en storRead More →