Bergvärme är en riktigt bra investering vare sig det handlar om att värma upp en privat villa eller stora fastigheter som ägs av kommun eller företag. Bergvärme tar tillvara på solenergi som finns lagrad i berggrunden. Den lagrade energin hämtas upp genom ett borrhål i marken och förstärks av en bergvärmepump. Det gör att bergvärme är både miljövänlig och driftsäker. Den enda nackdelen som vissa kan uppleva med bergvärme är att installationskostnaden är relativt hög, trots det lönar sig investeringen i princip alltid genom all energi man sparar in. Finns rätt förutsättningar för att installera bergvärme? Eftersom en bergvärmepump värmer upp vatten för att skapa värmeRead More →