Många Malmöbor älskar träd. Många kanske minns sin barndoms träd som man klättrade och byggde kojor i, lekte runt. Eller kanske satt man och läste under trädkronorna en varm sommardag. Andra har kanske minnen av att man karvade in den första kärlekens namn i ett hjärta i ett träd i skogen eller parken.  Anledningarna kan kort sagt vara många. Och de flesta kan nog namnen på träden i sin omgivning. Men långt ifrån alla vet hur man tar hand om ett träd. Att ha gröna fingrar och pyssla om sina krukväxter är trots allt långt ifrån att vårda ett träd. De flesta människor, om inteRead More →

Har du svårt att fokusera en längre tid? Känner du dig ofta trött, eller gör huvudvärken sig påmind lite för ofta? Då är det verkligen på tiden att göra en kontroll av ventilerna. Ventilerna ska fungera hela tiden för att byta ut den gamla luften mot ny och fräsch. Du ska inte behöva gå ut för att fylla lungorna och hjärnan med den friska luften. Den ska du kunna få oavsett om du är hemma eller på ditt arbete.  Det är alltså väldigt viktigt att man har bra luft att vara i. Den ger dig förutsättningarna att klara dagen och utföra de saker du skaRead More →

Man kan sällan rå för att man plötsligt blir sjuk och de senaste åren har man verkligen fått lära sig att man ska hålla sig hemma när man har sjukdomssymtom. Tar man det inte lugnt så kan sjukdomen förvärras och dessutom riskerar man att smitta andra om det man har är smittsamt. Att vara sjukskriven en längre tid är dessvärre något som kan ha väldigt negativ inverkan på den privata ekonomin, eftersom man inte får lika mycket i sjukpenning under en sjukskrivning som man får i lön när man kan arbeta. Då kan det vara bra med en sjukförsäkring som gör situationen något bättre genomRead More →

Skogen måste hela tiden skötas om på bästa sätt för att den ska kunna frodas och växa. Det är skogsförvaltningen som har detta som sitt uppdrag. Meningen är att de ska se till att skogen sköts  om på ett sådant sätt så att den kan leva vidare till nästa generation. År efter år. Livstid efter livstid. Det finns de som äger sin egen skog. Det är vidsträckta marker som behöver skötas och investeras i. Alla har inte fallenhet för den här sortens arbete. Det är då det kan komma väl till pass med en extern, oberoende part som sköter om det. Då vet man attRead More →