Om man som brottsmisstänkt riskerar att dömas till minst ett halvt års fängelse, har man oftast rätt till en offentlig försvarare och då är det staten som betalar advokatens lön. Blir man frikänd behöver man inte betala tillbaka kostnaden, men fälls man kan man behöva betala hela eller delar av beloppet. Det är tingsrätten som beslutar om detta och som även utser en försvarsadvokat. Man behöver inte välja den advokat som tingsrätten föreslår, utan är fri att önska vem man vill.  Då en fällande dom kan få stora konsekvenser bör man själv välja sin försvarare. Helst ska advokaten man väljer vara både erfaren och specialiseradRead More →

Bra förvaring i ett hem är en förutsättning för att man ska kunna hålla ordning och reda. Om var sak har sin plats blir det så mycket lättare att hålla efter och det blir definitivt enklare att hitta saker när man behöver dem. Att installera hyllor, lådor, krokar och klädstänger som erbjuder anpassad förvaring beroende på vad man behöver plats för är såklart viktigt, men för att ge allt en snygg finish som skapar ett stilrent och snyggt uttryck krävs även vackra dörrar som passar där de sitter. Val av dörr kan ha stor påverkan  Med måttanpassade skjutdörrar kan man få ut mycket av ytanRead More →